Termékek Menü
0
Kategóriák

Pandora nyereményjáték

Pandora nyereményjáték

Játékszabályzat

2017.08.23.

 

Részvételi- és Játékszabályzat

 

1. A HomeoNatura Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges az akció ideje alatt ( 2017.08.23 0:00 órától 2017. 08.23 24:00 óráig),a Schüssler Natur CosMedics webáruházában történő legalább egyszeri vásárlás minimum 8000 Ft értékben.

 

1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2017.08.23-án 0.00-kor indul és 2017.08.23 24:00 óráig tart. A rendelések beérkezésének határideje 2017.08.23-án 24:00.  

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett rendelési leadásokért.  A rendelés elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

 

4. A Játék nyereményei:

 

4.1. Pandora nyaklánc és egy Prémium szett

4.2. Egy db Summer Flowers szett

4.3. Egy db. Schüssler after sun szett

 

5. A nyeremény sorsolására 2017.08.31-éig a nyereményjáték lezárása után kerül sor online sorsolószoftver alkalmazásával. 

 

Az ajándékok nyerteseit a webáruházon keresztül megadott adatok alapján, emailban vagy telefonon értesítjük.

 

A Szervező az ajándékok nyerteseinek nevét az alábbi felületeken közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül:

 

-Facebook poszt

-a weboldalon a játékszabályzatban

 

6. A Szervező az ajándékokat postai úton juttatja el a nyertesekhez.

 

A Szervező a nyeremények sorsolásán összesen három nyertest és egy tartalék nyertest sorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a megkeresésre történő értesítésre 7 napon belül nem elérhető.

7. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

8.. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

9.. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10.. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11.. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

11.1.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

11.2. Egyéb adatvédelmi tájékoztatás

 

A promóció alatt megadott adatok (név, lakcím, belföldi telefonszám, számlázási cím) a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

NAIH szám: folyamatban.